Velkommen til Natur-biomasse.dk
 
Biomasse er en fælles betegnelse for al det organiske stof, som dannes ved planternes fotosyntese med solen som energikilde. Biomasse i form af træ var menneskets oprindelige energikilde til lys, varme og madlavning, og biomasse, også kaldet bioenergi, er stadig den mest betydningsfulde form for vedvarende energi. Anvendelsen af biomasse er stigende.

Et udsnit af de forskellige biomasse produkter vi har:

Rodflis

Vores rodflis bliver grovneddelte, og er soldede rødder fra skoven, læhegn og byggerydninger. Læs mere!

Haveparkflis

Udgangsmaterialet er indsamlet og grovsorteret Haveparkaffald fra kommunale eller private indsamlingspladser.Læs mere!

Haveparkaffald

Vores haveparkaffald er neddelt og komposteret grenaffald fra kommunale modtagepladser.Læs mere!

Skovflis

Skovflis laves af udtyndingstræer fra skov og læhegn samt hugstrester fra tømmer- og løvtræskovninger.Læs mere!

Bioballer

Bioballer består af lyng, buske, småtræer, tagrør og lignende produktet der har en rimelig struktur.Læs mere!

Enggræs

Vi har specialiseret os i slåning på blødbundsarealer og anvender maskiner med lavt marktryk og skånsomme bælter.Læs mere!