DSCN0021 (Large)Enggræs

Vi producerer og sælger græs fra eng- og naturarealer til biogasanlæg.
Vi har specialiseret os i slåning på blødbundsarealer og anvender maskiner med lavt marktryk og skånsomme bælter.
Marktrykket på maskinen (incl. redskab) kan komme helt ned på 0,07 kg/cm2, svarende til halvdelen af det en person trykker!
Til sammenligning har en standard landbrugstraktor et marktryk på 0,6-0,8 kg/cm2.
Vi arbejder på forskellige løsninger til at samle græsset sammen og fjerne det fra arealet.
Senest har vi entreret med AgroTech, der skal arbejde med projektet ”Håndtering af biomasse fra skånsom naturpleje”.