Image Description

Haveparkaffald

Vi producerer og sælger HaveParkAffald.
HaveParkAffald er neddelt og komposteret grenaffald fra kommunale modtagepladser. Produktet har et askeindhold på 10-20 % og er meget uensartet i størrelse og struktur. Produktet kan kun afbrændes på affaldsforbrændinger