Innovation

Vi er innovative i tanke og handling.

Vi søger til stadighed at forbedre teknik og metoder for derigennem at skabe merværdi, for vores kunder.

Vi er involveret i flere udviklingsprojekter inden for bioenergi og naturpleje:

Biomasse og naturpleje:

Vi har modtaget støtte under Videnkupon-ordningen (Styrelsen for forskning og innovation) til projektet ”Håndtering af biomasse fra skånsom naturpleje”.

Vi skal i samarbejde med AgroTech undersøge hvordan biomasse (enggræs) fra lavbundsarealer skal behandles fra høst, til levering på biogasanlæg.

Det er blandt andet spørgsmål som høsttidspunkt (i relation til såvel biomasseudbytte som skånsomhed over for naturen), optimal tørstofprocent i biomassen samt biogasanlæggenes krav til biomassens partikelstørrelse og leveringsform, der skal opnås svar på i projektet. Hertil kommer en analyse af investeringsbehov og rentabilitet, som en vigtig del af beslutningsgrundlaget for det endelig valg af bjærgnings- og leveringsmetode.

Skånsomt høstaggregat til naturpleje:

Vi er, i samarbejde med Mekaleika Maskinkonstruktion, i gang med at udvikle et redskab til høst af biomasse på følsomme naturarealer. Redskabet skal sikre at biomassen kan høstes på en skånsom og samtidig rationel måde.

I skitsefasen har vi rådført os med erfarne naturplejere for at lave et redskab der prioriterer naturhensynene.

Tegningerne til prototypen er færdige og vi er nu ved at finde finansieringsmuligheder til at bygge og afprøve redskabet.

Skånsomme maskiner til naturpleje:

Vi er ved at ombygge 2 pistemaskiner til naturplejeopgaver.

Ombygningen går bl.a. ud på at forsyne maskinerne med ekstra brede og ikke mindst skånsomme bælter. Vi søger ligeledes at indbygge en funktion, der gør det muligt at flytte på maskinens tyngepunkt. Det betyder lavere totalvægt og mindre påvirkning af jordbunden når maskinen skal dreje.