Handel med biomasse

Vi handler med alle former for biomasse (under biomasse-bekendtgørelsen), til biogasanlæg, varmeværker og affaldsforbrændinger. Vi arbejder aktivt på at nyttiggøre restprodukter fra naturpleje opgaver