Naturpleje

Vi udfører de fleste former for naturpleje på heder, enge og overdrev. Vi bruger både egne maskiner og underentreprenører, afhængigt af opgavens karakter.
Vi har specialiseret os i opgaver hvor man ønsker at fjerne biomassen (næringsstoffer).